Końskie - plan miasta Końskie - informacje o mieście
Plan Końskich
format B1 w skali 1:9500, wydanie III, 2011 rok, ISBN 978-83-931021-4-3
Firmy biorące udział w wydaniu planu miasta:

Zakład Urządzeń Odpylających Hurtownia ZOMEL Hotel Łuczyński Społem PSS Bank Spółdzielczy w Końskich Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa OSiR Sielpia OPTYK Agencja Ochrony OMEGA Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich Energo Gaz ZPSP w Kielcach

roza wiatrow

© ARCTOS 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i informacji o mieście.