Zalewo - plan miasta Kurs na Zalewo - Jeziorak i okolice

Plan Zalewa (awers) w skali 1:15500,
Jeziorak i okolice (rewers) w skali 1:72000,
format A3, wydanie I, 2014 rok, ISBN 978-83-940088-3-3
Plan wydany dla Urzędu Miejskiego w Zalewie.

roza wiatrow

© ARCTOS 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o mieście.