O FIRMIE
... możnaby pisać wiele, ale w skrócie:

aktualne logo ARCTOS z 2012 roku
27 września 2012 roku, niczym mandala, kolejna reorganizacja z przeniesieniem do nowego biura i ewolucyjnymi zmianami koncepcyjnymi polityki firmy. Od strony technicznej, cyfrowe wersje planów adaptujemy na urządzenia mobilne, w oparciu o protokół html.
aktualna pieczec z logo ARCTOS z 2012 roku
logo ARCTOS z 2010 roku 27 stycznia 2010 roku, wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zostało zakończone przeniesienie siedziby firmy do Kielc. Również rozbudowaliśmy stronę internetową i zwiększyliśmy nacisk na opracowania cyfrowe, które cały czas doskonalimy w oparciu o własne rozwiązania techniczne. Aby zminimalizować niezgodności komputerowych systemów i języków wysokiego poziomu interaktywność planów oparta jest na standardowym protokole html.

pieczec z logo ARCTOS z 2010 roku


logo ARCTOS z 2003 roku 28 sierpnia 2003 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na „ARCTOS” (grecka nazwa gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, jednej z najdawniej rozpoznawalnych konstelacji nocnego nieba, która była i jest bardzo pomocna w nawigacji) oraz rozszerzony został zakres działalności ze skoncentrowaniem na opracowywaniu i publikacji planów miast.

pieczec z logo ARCTOS z 2003 roku


logo firmy z 1997 roku 2 stycznia 1997 roku w Toruniu firma „Usługi komputerowe” rozpoczęła działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności było przygotowywanie publikacji do druku, oraz szeroko pojmowany Desktop Publishing, dla drukarni i agencji reklamowych z Torunia i okolic, a od roku 2000 także dla firm i agencji reklamowych w Warszawie.

roza wiatrow
© ARCTOS 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt: ARCTOS, Kielce, tel. +48 501042321, biuro@arctos.com.pl