logo firmy z 1997 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
Przykładowe rysunki, opracowane i przygotowane do druku, wykorzystane w publikacji:

Okładka podręcznika win s001 -Moje Miejsce w Europie win s019 -Francja win s023 -Wlochy win s031 -Wlk Brytania i Irlandia win s039 -Kraje Alpejskie win s043 -mapa Balkanow win s051 -kraje skandynawskie win s058 -Niemcy win s063 -Czechy win s066 -Slowacja win s069 -Ukraina win s073 -Bialorus win s077 -Litwa win s79 -Rosja rys01 -Stary Swiat -mapa rys02 -Europa i jej granice rys03-gl jedn tekton Europy rys04 -udzial wys npm pow Europy w % rys05 -wys sr rocznych opadow w Europie rys06 -strefy klimatyczne Europy rys07 -przek hipsom Europy rys08 -kraje basenu Morza Srodziemnego rys10 -prod miesa w kg na osobe rys11 -sklad etniczny w GB rys12 -struktura zatrudnienia w GB rys13 -pietrowosc roslinnosci w Alpach rys14 -liczba turystow zagranicznych rys15 -strukt etniczna b Jugoslawii 97 rys19 -okregi przemyslowe Niemiec rys20 -udzial Niemiec w prod przemyslowej rys21 -wartosc eksp i importu Niemiec 97 rys22 -rodziny w Niemczech 98 rys23 -sklad etniczny Czech 97 rys24 -przyrost nat Czech rys25 -strukt prod en elektr Slowacji rys26 -sklad etniczny Ukrainy rys27 -sklad etniczny Litwy rys28 -rozmieszcz surowcow w Rosji rys29 -pozycja Rosji w wydobyciu rys30 -najwieksze miasta Europy rys34 -Kurdowie w Azji i Europie rys35 -Kaszmir rys36 -obszar konfliktu Palestyna-Izrael rys37 -europejskie separatyzmy rys38 -gl skupiska uchodzcow rys39 -zmiany linii brzegowej jez Aralskiego rys40 -strefa konfliktu Irak-Kuwejt 98 rys60 -za i przeciw Polski w UE rys62 -Polska w prod przemyslowej 97 rys64 -Polska w prod rolnej

Moje miejsce w Europie
podręcznik geografii dla gimnazjum, część 2, autorstwa Teresy Krynickiej-Tarnackiej, Grażyny Wnuk i Zofii Wojtkowicz, wydany przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

roza wiatrow

© ARCTOS 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o mieście.