logo firmy z 1997 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
Przykładowe rysunki, opracowane i przygotowane do druku, wykorzystane w publikacji:

Okładka podręcznika winieta str 1 winieta_Pobrz Pd-baltyckie wkl01 -mapa fiz Polski v3 wkl02 -mapa fiz Europy v3 rys_Polskie porty lotnicze rys000_bezrobocie w UE rys000_euroregiony rys000_kwasowosc opadow rys000_polonia w Europie rys000_profile gleb rys004_szkic obszar morsk rys006_zmiany terytor PL rys010_herby miast wojew_v3 rys027_najgleb jeziora w PL rys027_najwiek jeziora w PL rys039_klasy bonit gleb PL rys051_formy rzezby polod rys052_obszar Ziel Pluc PL rys054_rozmieszczenie wydm rys057_grupy gorsk w Sudet rys061_liczba ludnosci rys065_map mniej narod PL rys070 bezrob w UE rys071_map bezrob wPL rys072_licz ludzi z wyz wyk rys072_os z wyz wykszt w PL rys073_ludnosc miejska w PL rys075_uzytk ziemi w PL 98 rys076_udz sekt gosp wPKB rys077-80_zboza rys081_warzywa rys082_str wielk gos ind PL rys084_ilosc zlowionych ryb rys086_sur min che i ska PL rys092_wydob i imp ropy PL rys093_siec ropociagow rys094_gazociagi w PL rys099_prod en elektr na os rys102_swiat zam na statki

Moje miejsce w Polsce i regionie
podręcznik geografii dla gimnazjum, część 3, autorstwa Teresy Krynickiej-Tarnackiej, Grażyny Wnuk i Zofii Wojtkowicz, wydany przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

roza wiatrow

© ARCTOS 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o mieście.