logo firmy z 1997 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
Przykładowe rysunki, opracowane i przygotowane do druku, wykorzystane w publikacji:

Okładka podręcznika rys01 -3D obszar Polski rys02 -sklad chem skorupy ziemskiej rys14 -smog latem rys25 -rozmieszczenie ludnosci na swiecie rys29 -religie swiata rys33 -uklady przestrzenne miast cz 1 rys33 -uklady przestrzenne miast cz 2 rys33 -uklady przestrzenne miast cz 3 rys33 -uklady przestrzenne miast cz 4 rys33 -uklady przestrzenne miast cz 4a rys36 -przebieg eksplozji urbaniz rys50 -technopolie na swiecie rys60 -plony pszenicy rys62 -plony ryzu ryc -podzial swiata pod wzgl rozwoju ryc -zroznicowanie swiata pod wzgl tech

Geografia społeczno-gospodarcza Świata
podręcznik geografii dla liceum ogólnokształcącego, autorstwa Teresa Krynicka-Tarnacka, wydany przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

roza wiatrow

© ARCTOS 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o mieście.