logo firmy z 1997 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
Przykładowe rysunki, opracowane i przygotowane do druku, wykorzystane w publikacji:

Okładka podręcznika wkl 1 -Polonia na swiecie wkl02 -Europejski sys gazociagow wkl03 -R O L N I C T W O wkl04 -mapa polityczna Europy wkl05 -podzialy administracyjne Polski ryc001 -Polska w srodku Europy ryc002 -interpretacja granicy ryc003 -obszar Polski w 1939 ryc004 -srodek Polski ryc005 -sasiedzi RP 1995 ryc007 -Polska na tle jedn tektonicznych ryc008 -schem przekroj geologicz ryc009 -jedn tektoniczne Polski ryc011 -zlodowac i zas lodowcow ryc012 -formy lodowcowe ryc015 -masy powietrza ryc019 -diagramy klimatyczne ryc020 -powstawanie wiatru halnego ryc024 -sr stezenia SO2 ryc028 -zlewiska i dorzecza Polski ryc030 -rozmieszczenie jezior ryc036 -uzdrowiska polskie ryc037 -pobor wody ryc039 -klasyfikacja jakosci wod ryc041 -podzial Baltyku na akweny ryc042 -gl obszary zanieczyszczen Baltyku ryc045 -profile gleb ryc046 -mapa gleb Polski ryc050 -podzial Polski na krainy ryc051 -przekroj przez Tatry ryc053 -pasma gorskie w Tatrach Wsch ryc055 -pietra klimatyczne ryc058 -pasma w Gorach Swietokrzyskich ryc060 -budowa geolog Doliny Checinskiej ryc062 -Pojezierze Suwalskie ryc083 -przekroj Zaglebia Lubelskiego ryc085 -kaskada Dolnej Wisly ryc086 -wystepow wod geotermal ryc087 -zrodla energii w Polsce ryc089 -reaktory jadrowe w Europie ryc091 -surowce hutnicze ryc092 -Polski rynek samochodowy ryc094 -okregi przemyslowe ryc095 -Staropolski Okreg Przemyslowy ryc097 -obszary powodzi w 1997 ryc100 -gospodarstwa w krajach UE ryc101 -zatrudnieni w rolnictwie ryc105 -lesistosc krajow Europy ryc111 -rozmieszczenie parkow ryc114 -kolejowe szlaki miedzynarod ryc115 -autostrady i przejscia graniczne ryc118 -siec rurociagow ryc125 -struktura organizac UE ryc126 -siedziby instytucji UE ryc136 -gl regiony turystyczne rys -organizacje gospodarcze rys -Transamazonika

Polska w Europie
podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, autorstwa J. Harasymowicz i Z. Wojtkowicz, wydany przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

roza wiatrow

© ARCTOS 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o mieście.