REALIZACJE
... (przykładowe) wykonane między innymi dla lub we współpracy z:

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

opracowanie rysunków do podręcznika
Przestreń geograficzna w której żyje człowiek
dla gimnazjum tom I
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Moje miejsce w Europie
dla gimnazjum tom II
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Moje miejsce w Polsce i regionie
dla gimnazjum tom III
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Geografia społeczno-gospodarcza Świata 
dla liceum ogólnokształcącego
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Geografia fizyczna i demografia 
dla techników i liceów zawodowych tom I
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Geografia społeczno-gospodarcza Polski i Świata 
dla techników i liceów zawodowych tom II
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Podstawy geografii fizycznej i geologii 
dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich opracowanie rysunków do podręcznika
Polska w Europie 
dla klasy III liceum ogólnokształcącego
wydanego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

roza wiatrow
© ARCTOS 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone.